top of page

PRIVATE HAGER

Vi kan hjelpe med så og si alt av oppgaver som har med utomhus i private hager. Alt fra å finne nye planter i et plantefelt, til å være med på planlegging og utførelse av alle arbeidene på eiendommen. Sammen med dere ser vi på gode løsninger og kommer med ideer på hvordan man kan bygge et uteområde som er funksjonelt med tanke på drift og vedlikehold.

 

Eksempler på arbeider:

  • Grunnarbeider

  • Overvann og sluk

  • Kanter og murer

  • Dekker av skifer, belegg, granitt

  • Plantefelt og plener

bottom of page