Privathager

Vi kan hjelpe med så og si alt av oppgaver som har med utomhus i private hager.

Alt fra å finne nye planter i et plantefelt, til å være med på planlegging og utførelse av alle arbeidene på eiendommen. Sammen med dere så ser vi på gode løsninger og kommer med ideer på hvordan man kan bygge et uteområde som er funksjonelt med tanke på drift og vedlikehold og tar hensyn til deres ønsker og behov.

  • Grunnarbeider

  • Overvann og sluk

  • Kanter og murer

  • Dekker av skifer, belegg, granitt

  • Plantefelt og plener

Områder vi dekker:

Privat: Bergen, Øygarden, Askøy og Bjørnafjorden

Offentlig og prosjekt: Hordaland

  • Facebook

​© Copyright 2023 Anleggsgartnermester Askeland a.s