top of page
Clovers

Vårt fokus

BÆREKRAFT

Vi er heldige som får lov å operere i en bransje der fokus på bærekraft og miljø alltid har hatt høy prioritert. Kvalitet er et viktig fundament i vår virksomhet, også når det gjelder jobben vi gjør innen miljø og bærekraft. Vi skal være nysgjerrige og opparbeide oss kontinuerlig kunnskap om klimaavtrykk innenfor vår bransje. Anleggsgartnermester Askeland AS er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift. Les vår klimarapport for 2022 her.

SERVICE NAME

Describe the key features of the service and how users can benefit from it.

SERVICE NAME

Describe the key features of the service and how users can benefit from it.

SERVICE NAME

Describe the key features of the service and how users can benefit from it.

Clovers

NATURAVTALEN 2022

Det er ikke lenger tilstrekkelig å kun beskytte naturen. Vegetasjon i områder som tidligere har blitt forstyrret av menneskelig aktivitet må gjenopprettes slik at vi kan opprettholde økosystemets funksjoner i fremtiden. Den globale NATURAVTALEN fastsetter blant annet mål som sikrer at det innen 2030 er iverksatt effektiv restaurering av minst 30% prosent av arealene med forringede økosystemer på land, i elver og innsjøer, langs kysten og i havet. Avtalen fokuserer også på å bekjempe tapet av naturlige habitater, som er en av de største truslene mot naturmangfoldet. Her må vi som anleggsgartnere ta ansvar. 

TA TILBAKE NATUREN

Et av våre bærekraftsmål for 2024 er å sende en tydelig oppfordring til våre kunder og samarbeidspartnere på Vestlandet om å ta felles ansvar for å ta tilbake naturen i vårt område.

 

BLOMSTERENGER, ved bruk av pluggplanter, representerer en bærekraftig bruk av naturressurser våre. Ved å plante pluggplanter i din hage eller utomhusanlegg, bidrar man direkte til bevaring og restaurering av økosystemet i regionen, noe som støtter opp under Natravtalens mål om å beskytte naturmangfoldet og habitatene. Engfrøblandingen vi benytter kommer fra UTOMHUS VEST som inkluderer populasjoner fra Øygarden, Bergen, Alver, Bjørnafjorden, tidligere Sund kommune, Voss, Vaksdal og Fjaler.

Sammen kan vi gjøre en forskjell. Ved å etablere blomsterenger og bruke lokale pluggplanter, tar vi skritt i riktig retning for å gjenopprette og bevare vår naturlige arv på Vestlandet.

Alf Bjerkes Vei Sommer 4_edited.jpg
bottom of page